European Media Partner
Hasseris Gymansium UDLANDSSTUDIER

Inter­national studenter­eksamen

Der er flere gode grunde til, at Hasseris Gymnasium i Aalborg over de seneste år har fordoblet sit optag af IB-elever. Én af dem er et større globalt fokus.

Ønsket om faglig dybde og internationale uddannelses- og karrieremuligheder er nogle af årsagerne til, at markant flere unge vælger at tage en IB-Diploma, som et alternativ til den traditionelle danske studentereksamen.

Det siger Karin Skals, IB-koordinator på Hasseris Gymnasium & IB World School i Aalborg, hvor man de seneste år har fordoblet optaget af IB-elever.

– Det er en tendens, der gør sig gældende over hele verden, siger Karin Skals og peger på, at der alene i Danmark over de sidste tre år er etableret tre nye IB-skoler, så der i dag er 15. På verdensplan fik ikke færre end 150.000 elever sidste sommer et IB-Diploma.

Udviklingen er ganske naturlig, siger Karin Skals.

– Vi lever i en mere og mere globaliseret verden, og derfor vælger flere en uddannelse, der har et internationalt sigte, og som giver dem optimale muligheder for f.eks. at læse videre i udlandet. Dertil kommer, at der i det hele taget er et større kendskab til IB. Det er blevet kendt, at uddannelsen har stor faglig dybde, og at man kan få rigtig meget ud af den både fagligt og personligt, hvis man har ambitionerne i orden.

IB Diploma programmet strækker sig over to år og svarer til gymnasiets 2.g og 3.g. Men her hører lighederne også op, for på IB-forløbet undervises der i væsentlig færre fag, som eleverne til gengæld kommer meget i dybden med. Samtidig foregår al undervisning på engelsk.

Udover den faglige dybde og det internationale sigte, stiller forløbet krav om, at de studerende engagerer sig personligt i verden omkring dem – et element, der giver uddannelsen en social og personlighedsmæssig udviklingsdimension.

Engagementet kan ske på et utal af måder, siger Karin Skals og nævner et par eksempler.

– Vi har f.eks. elever, som er besøgsvenner, lektiehjælpere, indsamlere for Røde Kors, eller som afholder velgørenhedsarrangementer. Det er i høj grad op til eleven selv at reflektere over, hvad der giver mest mening, siger hun.

Optagelse på IB-programmet forudsætter 11 års skolegang, hvilket betyder, at de fleste danske elever først har læst en et-årig PreIB. PreIB’en kan også læses på Hasseris Gymnasium. 

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler