European Media Partner

Fremtidens elektrikere


Med den nye elektrikeruddannelse er man godt rustet til fremtiden i en branche, der hele tiden udvikler sig.

“Elektrikere leverer kloge løsninger, der holder samfundet i gang.”

En elektrikers arbejde spiller en stor rolle i det moderne samfund, og her sidder djævlen virkelig i detaljen. Det er detaljer, der skal fungere uden, at man lægger mærke til dem. For selvom elektronikken ikke ses, så udgør elektrikere en stor del af alt det, der sker bag murene, i industrien, nybyggeri, vindmøller, robotter og mange andre elektroniske løsninger.

Elektrikere arbejder inden for mange forskellige områder. De reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og f.eks. lys i nye bygninger eller intelligente el-systemer. De bruger også deres viden om el og data til at installere og vedligeholde f.eks. computernetværk, industrirobotter eller alarm- og sikringsanlæg.

Men uanset speciale kan elektrikeruddannelsen være et springbræt til mange forskellige karriereveje, herhjemme eller i udlandet.

– Som elektriker er du med til at levere de kloge løsninger, der holder samfundet i gang. Du kan specialisere dig inden for et bestemt område, blive projektleder, chef eller selvstændig. Du kan også tage springet og videreuddanne dig til eksempelvis ingeniør eller maskinmester. Der er masser af muligheder for at avancere og bygge oven på dine kompetencer, siger forbundssekretær og leder af Dansk El-Forbunds uddannelsessekretariat Benny Yssing.

For nyligt fik elektrikeruddannelserne herhjemme et løft – både en mere fleksibel opbygning og et indhold, der er tilpasset morgendagens behov i branchen.

– Fremtidens elektrikere er fleksible, moderne og specialiserede. Det er et nyt princip, at virksomhed og lærling gennem den nye modulbaserede uddannelse kan skabe et ”skræddersyet” uddannelsesforløb, som giver lærlingene kompetencer inden for forretningsområder, hvor virksomheden i forvejen er stærk eller måske ønsker at blive stærkere, siger Benny Yssing.

Efter den 1. del af hovedforløbet, som alle skal igennem, skal virksomhed og lærlinge sammen vælge fire-fem ud af i alt 28 moduler. Men det er ifølge Benny Yssing også vigtigt at vide, at det er muligt at skifte spor. Har man specialiseret sig inden for et område, kan man stadig tage et andet speciale også. Et speciale, der findes nu, eller måske et helt nyt.

– Vi udvikler nye moduler i takt med efterspørgslen efter nye kompetencer hos elektrikerne og i takt med, at nye teknologier udvikles. På den måde får vi en ekstremt omstillingsparat og moderne uddannelse, som hele tiden udvikler sig, forklarer Benny Yssing. 

Fakta

Elektrikeruddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed. De fleste starter uddannelsen på en erhvervsskole. Find information om uddannelsens mål, moduler, struktur og svendeprøve på www.elektrikeruddannelsen.dk.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler