European Media Partner

Et højskoleophold med plads til både tro og læring

Højskoler generelt er et godt sted til personlig udvikling og til at finde ud af hvem man er, og hvad man er god til. Hos Kolding Internationale Højskole har man valgt at inddrage troen på den kristne Gud i den udvikling, og giver her en mulighed for unge, kristne at udforske deres tro, uanset om de er nye i troen eller har altid, har haft troen inde på livet.

Ingrid Frederiksen, der er forstander på Kolding Internationale Højskole forklarer, at skolens tilgang er at tro, ikke er noget, der bruges lejlighedsvis eller når det svært, men at det er måden at være menneske på. Samtidig mener hun, at det kan være svært for mange at finde rum til at diskutere og tale højt om tro i et samfund, hvor troen er en meget personlig ting og sjældent er et samtaleemne. Her mener hun et ophold på en religiøst funderet højskole kan give ekstra plads i en personlig refleksionsproces omkring tro til at diskutere, undre sig og tale højt om troen: ”Vi er ikke et kloster, hvor man fordyber sig og afskærer sig fra ’den virkelige verden’, men det er et safe-space, hvor man kan tænke højt, og vi får sat ord på det her, som man måske ikke har så nemt at sætte ord på andre stedet i vores samfund. Feedbacken, vi får fra vores tidligere elever, er, at man når til konklusioner, man ellers ville have været år om at nå frem til, fordi der er tid til fordybelse, til at undre sig og finde sine egne ben i det. Samtidig forsøger vi at give nogle værktøjer med til at leve livet på, som man kan tage videre uden for højskolen og bruge til at udstikke en kurs for den vandring, man er på i livet.”


Kolding Internationale Højskole er en del af den Apostolske Kirke i Danmark, der blandt andet er kendetegnet ved gudstjenester, der er en del anderledes end traditionelle gudstjenester i Folkekirken. ”Til apostolsk gudstjeneste er det personlige møde med Gud i centrum, hvor folk oplever at blive rørt og mærke, at der er mere mellem himmel og jord. Vi bruger moderne virkemidler, som inddragelse af kirkegængerne, spontanitet, teknologi, moderne lovsange og et dagligdagssprog for at skabe dette møde,” forklarer Ingrid Frederiksen.

Hos Kolding Internationale Højskole er det en vigtig del af skolens identitet, at eleverne deltager som en del af den lokale kirke og ikke er et lukket samfund på skolen. Det betyder, at eleverne på højskolen bliver en aktiv af del af det sociale arbejde, som den lokale kirke står spidsen for: ”Vi vil gerne lære vores elever ikke bare at tage ansvar, men også tage ledelse. I den lokale kirke er der 500 medlemmer, men over 200 frivillige, så der er mange muligheder for læring og for at tage ansvar. Det er meget langt fra en tankegang, hvor højskolen lukker om sig selv og er sin egen lukkede verden. Derfor er eleverne med til afholde og afvikle en lang række sociale initiativer. For eksempel væresteder for ensomme og sårbare personer, et familienetværk med fællesspisninger for udsatte familier, men også en foodbank, hvor folk kan komme og hente mad, samt ture til Europa og resten af verden, hvor vi udover missionsk arbejde også laver socialt arbejde i suppekøkkener, lektiecafeer, børnehjem eller fængsler,” afslutter Ingrid Frederiksen.


Del

Journalist

Henrik Høgholt Lønne

Andre artikler